Mathias Sagdahl

fagansvarlig, UiT – Norges arktiske universitet

Mathias Sagdahl har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. pliktetikk: oppdatert 26. september 2017
  2. viljessvakhet: oppdatert 25. september 2017
  3. partikularisme - moralfilosofi: oppdatert 18. september 2017
  4. moralsk rettighet: publisert 18. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Etikk og moralfilosofi 124

Biografi

Mathias Slåttholm Sagdahl er fagansvarlig for fagområdet 'Etikk og moralfilosofi'. Sagdahl har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo med avhandlingen The Prospects of Normative Pluralism. Sagdahl underviser ved Universitetet i Tromsø, har tidligere jobbet som stipendiat ved Centre for the Study of Mind in Nature på institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie, og klassiske språk. Sagdahl har også siden 2009 vært tilknyttet Etikkprogrammet, som er en tverrfaglig forskerskole og nettverk for forskning som relaterer seg til etikk. Sagdahl har arbeidet spesielt med metaetiske problemstillinger som omhandler forholdet mellom moral og egeninteresse samt om hvordan vi skal forstå de mest grunnleggende begrepene i etikken. Sagdahl har også stor faglig interesse for en rekke spørsmål innen handlingsfilosofi, etikk og praktisk filosofi, såvel som en personlig interesse for de fleste kunnskapsemner.