Mathea Slåttholm Sagdahl

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Mathea Slåttholm Sagdahl har skrevet 45 artikler

Nylig aktivitet

  1. dydsetikk: oppdatert 1. juli 2021
  2. utilitarisme: oppdatert 1. juli 2021
  3. pliktetikk: oppdatert 1. juli 2021
  4. utilitarisme: kommentert 10. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Etikk og moralfilosofi 119

Biografi

Sagdahl er fagansvarlig for fagområdet 'Etikk og moralfilosofi'. Sagdahl har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og var stipendiat ved Centre for the Study of Mind in Nature og ved Etikkprogrammet. Siden 2014 har Sagdahl vært ansatt ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Tromsø. Sagdahl har arbeidet spesielt med metaetiske problemstillinger som omhandler forholdet mellom moral og egeninteresse samt om hvordan vi skal forstå de mest grunnleggende begrepene i etikken. Sagdahl har også stor faglig interesse for en rekke spørsmål innen praktisk filosofi, deriblant meningen med livet og feministisk filosofi.