Mathias Sagdahl

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Mathias Sagdahl har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

  1. økosofi: oppdatert 21. januar 2019
  2. hedonisme: oppdatert 3. januar 2019
  3. egoisme: oppdatert 12. desember 2018
  4. hedonisme: oppdatert 10. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Etikk og moralfilosofi 117

Biografi

Mathias Slåttholm Sagdahl er fagansvarlig for fagområdet 'Etikk og moralfilosofi'. Sagdahl har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, der han var stipendiat ved Centre for the Study of Mind in Nature og ved Etikkprogrammet. Siden 2014 har Sagdahl vært ansatt ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Tromsø. Sagdahl har arbeidet spesielt med metaetiske problemstillinger som omhandler forholdet mellom moral og egeninteresse samt om hvordan vi skal forstå de mest grunnleggende begrepene i etikken. Sagdahl har også stor faglig interesse for en rekke spørsmål innen praktisk filosofi.