Mathea Slåttholm Sagdahl

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Mathea Slåttholm Sagdahl har skrevet 50 artikler

Nylig aktivitet

  1. etikk: oppdatert 26. oktober 2023
  2. diskursetikk: oppdatert 15. august 2023
  3. maksime - filosofi: oppdatert 8. august 2023
  4. dyd: oppdatert 13. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Etikk og moralfilosofi 88

Biografi

Sagdahl er fagansvarlig for fagområdet 'Etikk og moralfilosofi'. Sagdahl har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo og var stipendiat ved Centre for the Study of Mind in Nature og ved Etikkprogrammet. Siden 2014 har Sagdahl vært ansatt ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Tromsø. Sagdahl har arbeidet spesielt med metaetiske problemstillinger som omhandler forholdet mellom moral og egeninteresse samt om hvordan vi skal forstå de mest grunnleggende begrepene i etikken. Sagdahl har også stor faglig interesse for en rekke spørsmål innen praktisk filosofi, deriblant meningen med livet og feministisk filosofi.