Henrik Torjusen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Henrik Torjusen har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ursula Andkjær Olsen: oppdatert 28. mars 2019
  2. Lars Skinnebach: oppdatert 27. mars 2019
  3. Jane Aamund: Send til godkjenning 30. januar 2019
  4. Kim Leine: oppdatert 31. mai 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Danmarks nyere litteratur 45

Biografi

Henrik Torjusen (f. 1978) er ph.d. i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Henriks forskningsinteresser ligger hovedsakelig innenfor moderne dansk og amerikansk litteratur.

Henrik Torjusen har været fagansvarlig for nyere dansk litteratur på snl.no siden 2014. Han kan kontaktes på mail hmtorjusen@gmail.com.