Irja Ida Ratikainen

Forsker, doktor i biologi, fagansvarlig, NTNU

Irja Ida Ratikainen har skrevet 32 artikler

Nylig aktivitet

  1. Allens regel: oppdatert 1. september 2023
  2. biotop: godkjente et endringsforslag 11. april 2023
  3. gradient - økologi: godkjente et endringsforslag 11. januar 2023
  4. Fremmedartslista: publiserte bildeforslaget 3. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Atferdsbiologi 19
  2. Økologi 96

Biografi

Irja Ida Ratikainen (født 1981) er forsker ved Centre for Biodiversity Dynamics (CBD), et senter for fremragende forskning ved Institutt for biologi på NTNU i Trondheim. Hun har et bredt interessefelt som spenner mange områder innenfor evolusjon og økologi, men det meste av arbeidet er relatert til individers atferd og hvordan dette påvirker populasjoner.

Irja tok i 2005 mastergraden (M.Sc.) på rådyrets habitatvalg ved Center for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Universitetet i Oslo. I 2012 tok hun doktorgraden innen atferdsøkologi ved Institutt for biologi ved NTNU. Doktorgradsarbeidet omhandlet atferd i et varierende og uforutsigbart miljø, og inneholdt blant annet studier av lavskrike.

Irja Ratikainen har vært fagansvarlig for økologi på snl.no siden 2013.

Mer informasjon finnes på hjemmesiden.