Christoffer Kleivset

tidligere fagansvarlig

Christoffer Kleivset har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. økonomisk krise: oppdatert 10. april 2014
  2. valutakrise: oppdatert 6. april 2014
  3. valutakrise: oppdatert 6. april 2014
  4. valutakrise: oppdatert 6. april 2014
All aktivitet

Biografi

Christoffer Kleivset (f. 1976) er utdannet historiker fra UiO og skrev en masteroppgave om norsk valutakurspolitikk på 1970- og 80-tallet. Han har siden 2010 jobbet i et historieprosjekt i Norges Bank hvor han har skrevet utredninger om ulike deler av sentralbankens virksomhet de siste 50 årene. Fra november 2013 jobber han i et finanshistorisk forskningsprosjekt på UiO.