Kolbjørn Forfang

tidligere fagmedarbeider, Oslo universitetssykehus

Kolbjørn Forfang har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Kolbjørn Forfang er dr.med. Han er pensjonert overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet. Tidligere sjefslege og klinikkdirektør ved Hjerte- og lungeklinikken, Rikshospitalet.