Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 550 artikler

Nylig aktivitet

  1. Réaumur: oppdatert 23. februar 2017
  2. Réaumur: oppdatert 23. februar 2017
  3. Reaumur: publiserte artikkelforslaget 23. februar 2017
  4. Dungeness kjernekraftverk: publisert 22. februar 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 238
  2. Mål og vekt 597
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.