Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 782 artikler

Nylig aktivitet

  1. sasjen: oppdatert 17. februar 2018
  2. puncheon: oppdatert 17. februar 2018
  3. passus - lengdemål: oppdatert 17. februar 2018
  4. passus - lengdemål: oppdatert 17. februar 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 248
  2. Mål og vekt 596
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.