Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 1120 artikler

Nylig aktivitet

 1. Mynt, mål og vekt i Bolivia: oppdatert 25. august 2020
 2. Mynt, mål og vekt i Bangladesh: oppdatert 25. august 2020
 3. Mynt, mål og vekt i Botswana: oppdatert 25. august 2020
 4. Mynt, mål og vekt i Bosnia-Hercegovina: oppdatert 25. august 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Anvendt elektromagnetisme 108
 2. Kjerneenergi 165
 3. Kjernekraft i verden 50
 4. Kjernekraftverk 82
 5. Mål og vekt 629
 6. Multippelenheter i SI-systemet 109
 7. Mynt, mål og vekt i verden 181
 8. Nyere mynter og pengeenheter 161
 9. Standardisering 18

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.