Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 907 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tricastin kjernekraftverk: oppdatert 13. november 2018
  2. Tricastin kjernekraftverk: publisert 13. november 2018
  3. Cruas kjernekraftverk: oppdatert 13. november 2018
  4. Cruas kjernekraftverk: publisert 9. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 282
  2. Mål og vekt 600
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.