Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 575 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tsjukotka autonome område: endringsforslag 15. juni 2017
  2. Akademik Lomonosov: oppdatert 15. juni 2017
  3. EGP-6 - kjernereaktor: oppdatert 15. juni 2017
  4. Bilibino - kjernekraftverk: publisert 15. juni 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 247
  2. Mål og vekt 596
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.