Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 1460 artikler

Nylig aktivitet

 1. tomme: oppdatert 26. februar 2021
 2. dyadisk brøk: publisert 26. februar 2021
 3. kilometer per time: publisert 25. februar 2021
 4. wattime: oppdatert 25. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Anvendt elektromagnetisme 109
 2. Kjerneenergi 166
 3. Kjernekraft i verden 50
 4. Kjernekraftverk 82
 5. Multippelenheter i SI-systemet 109
 6. Mynt, mål og vekt i verden 184
 7. Mål og vekt 641
 8. Nyere mynter og pengeenheter 159
 9. Standardisering 19

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.