Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 937 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kjernekraft i Litauen: oppdatert 12. april 2019
  2. hypersonisk hastighet: Send til godkjenning 12. april 2019
  3. relativ massetetthet: oppdatert 11. april 2019
  4. relativ massetetthet: oppdatert 11. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Kjerneenergi 161
  2. Kjernekraft i verden 50
  3. Kjernekraftverk 80
  4. Mål og vekt 606
  5. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.