Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 1816 artikler og har vært fagkonsulent for 20 artikler

Nylig aktivitet

 1. veivstang: oppdaterte bilde 19. juli 2024
 2. veivstang: oppdaterte bilde 19. juli 2024
 3. veivstang: oppdatert 19. juli 2024
 4. veivstang: publisert 19. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 13 kategorier:

 1. Eldre mynter og pengeenheter 115
 2. Eldre måleenheter 258
 3. Elektriske komponenter 54
 4. Kjerneenergi 177
 5. Kjernekraft i verden 51
 6. Kjernekraftverk 97
 7. Maskinelementer 67
 8. Multippelenheter i SI-systemet 110
 9. Mynt, mål og vekt i verden 184
 10. Mål og vekt 394
 11. Nyere mynter og pengeenheter 174
 12. SI-prefikser 23
 13. Standardisering 25

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.