Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 1054 artikler

Nylig aktivitet

 1. isolator: oppdatert 17. mars 2020
 2. ionisasjonsmanometer: oppdatert 17. mars 2020
 3. kjernekraft: endringsforslaget ble avvist 17. mars 2020
 4. interferensspektroskopi: oppdatert 17. mars 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Anvendt elektromagnetisme 118
 2. Kjerneenergi 165
 3. Kjernekraft i verden 50
 4. Kjernekraftverk 82
 5. Mål og vekt 613
 6. Multippelenheter i SI-systemet 100
 7. Standardisering 18

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.