Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 850 artikler

Nylig aktivitet

  1. kvadrat - forstavelse: godkjente et endringsforslag 16. juli 2018
  2. kvadrat - forstavelse: oppdatert 16. juli 2018
  3. kubikk: oppdatert 16. juli 2018
  4. liter: oppdatert 14. juli 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 261
  2. Mål og vekt 599
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.