Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 1607 artikler

Nylig aktivitet

 1. SSTAR - kjernereaktor: publiserte bilde 12. januar 2023
 2. S-PRISM - kjernereaktor: publiserte bilde 12. januar 2023
 3. EGP-6 - kjernereaktor: oppdatert 12. januar 2023
 4. Thor Energy AS: publiserte bilde 11. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Eldre måleenheter 255
 2. Kjerneenergi 173
 3. Kjernekraft i verden 50
 4. Kjernekraftverk 97
 5. Multippelenheter i SI-systemet 109
 6. Mynt, mål og vekt i verden 184
 7. Mål og vekt 386
 8. Nyere mynter og pengeenheter 174
 9. SI-prefikser 23
 10. Standardisering 24

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.