Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 921 artikler

Nylig aktivitet

  1. elektrisk kraft: Send til godkjenning 21. desember 2018
  2. elektrisk kraft: Send til godkjenning 21. desember 2018
  3. tilfeldig kraft - energiforsyning: Send til godkjenning 20. desember 2018
  4. flerårsmagasin: Send til godkjenning 19. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Kjerneenergi 165
  2. Kjernekraft i verden 49
  3. Kjernekraftverk 71
  4. Mål og vekt 603
  5. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.