Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 559 artikler

Nylig aktivitet

  1. gass-sentrifuge - kjerneenergi: publisert 20. april 2017
  2. SWU: publisert 20. april 2017
  3. rpm: publisert 20. april 2017
  4. Madras - kjernekraftverk: publisert 5. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 243
  2. Mål og vekt 598
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.