Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 1495 artikler

Nylig aktivitet

 1. Sør-Ukraina kjernekraftverk: oppdatert 22. oktober 2021
 2. indisk tellesystem: redigerte og publiserte et endringsforslag 21. oktober 2021
 3. Madras - kjernekraftverk: oppdatert 20. oktober 2021
 4. Kursk - kjernekraftverk: oppdatert 19. oktober 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Kjerneenergi 169
 2. Kjernekraft i verden 50
 3. Kjernekraftverk 84
 4. Multippelenheter i SI-systemet 109
 5. Mynt, mål og vekt i verden 184
 6. Mål og vekt 647
 7. Nyere mynter og pengeenheter 159
 8. Standardisering 19

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.