Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 538 artikler

Nylig aktivitet

  1. Beznau: publisert 16. januar 2017
  2. Kjernekraft i Sør-Korea: oppdatert 13. januar 2017
  3. elektrisitetsverk: endringsforslag 12. januar 2017
  4. kraftmarked: endringsforslag 11. januar 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 231
  2. Mål og vekt 595
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.