Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 712 artikler

Nylig aktivitet

  1. Seidel: oppdatert 30. november 2017
  2. Eldre og fremmede volumenheter: oppdatert 30. november 2017
  3. seidel: oppdatert 30. november 2017
  4. sack: oppdatert 28. november 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Kjerneenergi 247
  2. Mål og vekt 596
  3. Multippelenheter i SI-systemet 100

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.