Knut Hofstad

fagansvarlig

Knut Hofstad har skrevet 1479 artikler

Nylig aktivitet

 1. sentralfyringsanlegg: Send til godkjenning 5. juli 2021
 2. sentralfyringsanlegg: Send til godkjenning 5. juli 2021
 3. kryddermål: oppdatert 5. juli 2021
 4. mål - arealenhet: oppdatert 24. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 9 kategorier:

 1. Anvendt elektromagnetisme 109
 2. Kjerneenergi 167
 3. Kjernekraft i verden 50
 4. Kjernekraftverk 83
 5. Multippelenheter i SI-systemet 109
 6. Mynt, mål og vekt i verden 184
 7. Mål og vekt 642
 8. Nyere mynter og pengeenheter 159
 9. Standardisering 19

Biografi

Født 1944 i Oslo. Utdannet som sivilingeniør ved Elektroavdelingen/NTH (nå NTNU) i 1968. I mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han vært ansatt ved NVE og arbeidet med energirelaterte oppgaver både på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig innen IEA. De siste 20 årene har arbeidet i hovedsak vært rettet mot å legge til rette for utvikling av ny fornybar energi i det norske energiforsyningssystemet.