Knut Western

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

Født 1947. Cand.philol. 1974 UiO (engelsk mf, historie mf, norsk hf). Informasjonssjef i Fredrikstad kommune.