Guri Bordal

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Guri Bordal har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. preposisjon - grammatikk: oppdatert 25. september 2013
  2. preposisjon - grammatikk: oppdatert 25. september 2013
  3. adjektiv: oppdatert 25. september 2013
  4. adjektiv: oppdatert 25. september 2013
All aktivitet

Biografi

Guri Bordal, født i 1981, jobber som postdoktor ved Senter for flerspråklighet (SFF) ved Universitetet i Oslo. Hun har  doktorgrad i språkvitenskap fra Université Paris Ouest og Universitetet i Oslo samt master i frankofone studier og bachelorgrad med fagene fransk, lingvistikk og norsk som andrespråk - begge fra Universitetet i Oslo. Guri Bordal har blant annet jobbet som lærer i fransk på videregående skole og med norskopplæring for fremmedspråkelige. Hennes vitenskapelige arbeider omhandler først og fremst fonologiske aspekter ved språkkontakt, med fokus på varieteter av fransk i Afrika og Det indiske hav.