Stein Ove Erikstad

tidligere fagansvarlig, NTNU

Stein Ove Erikstad har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. skipsulykker: oppdatert 12. februar 2018
  2. skipsulykker: redigerte og publiserte et endringsforslag 12. februar 2018
  3. ankerklyss: kommentert 7. juli 2017
  4. bøye - sjømerker: godkjente et endringsforslag 7. juli 2017
All aktivitet

Biografi

Stein Ove Erikstad er professor i marin prosjektering ved Institutt for Marin Teknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ( NTNU ). Han har jobbet ved NTNU siden 2008. Han har tidligere vært ansatt hos Computas AS , Marintek , proNavis AS og DNV-GL .  Stein Ove Erikstad har vært fagansvarlig på snl.no siden 2013. Han kan kontaktes på epost stein.ove.erikstad@ntnu.no.