Stein Ove Erikstad

fagansvarlig, NTNU

Stein Ove Erikstad har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

 1. skipsulykker: oppdatert 12. februar 2018
 2. skipsulykker: redigerte og publiserte et endringsforslag 12. februar 2018
 3. ankerklyss: kommentert 7. juli 2017
 4. bøye - sjømerker: godkjente et endringsforslag 7. juli 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Nautiske og maritime begrep 232
 2. Skipsbygging 11
 3. Skipsdesignere 23
 4. Skipstekniske begrep 251
 5. Skipstekniske og nautiske begrep 127
 6. Skipsutstyr og maritime objekter 48
 7. Utstyrsindustri 3
 8. Verft 23

Biografi

Stein Ove Erikstad er professor i marin prosjektering ved Institutt for Marin Teknikk ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet ( NTNU ). Han har jobbet ved NTNU siden 2008. Han har tidligere vært ansatt hos Computas AS , Marintek , proNavis AS og DNV-GL .  Stein Ove Erikstad har vært fagansvarlig på snl.no siden 2013. Han kan kontaktes på epost stein.ove.erikstad@ntnu.no.