Thomas Erma Møller

Universitetet i Oslo

Thomas Erma Møller har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jean Sibelius: oppdatert 19. desember 2013
  2. Kalevi Aho: oppdatert 7. oktober 2013
  3. Barokksolistene: oppdatert 7. oktober 2013
  4. Kalevi Aho: publisert 7. oktober 2013
All aktivitet

Biografi

Thomas Erma Møller (f. 1987) har bachelor- og mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, og er nå ansatt som PhD-stipendiat på «Fartein Valen», et delprosjekt av det nasjonale forsknings- og noteedisjonsprosjektet Norsk musikkarv. Videre har Møller Praktisk-Pedagogisk Utdanning fra Norges Musikkhøgskole. I tillegg til stipendiatstillingen ved Universitetet i Oslo, er Thomas Erma Møller redaksjonssekretær i det vitenskapelige tidsskriftet Studia Musicologica Norvegica, samt fast skribent i Klassisk Musikkmagasin (redaktør Mona Levin).