Atle Grimsby

Nylig aktivitet

Biografi

Reier Atle Grimsby Født Rikshospitalet i Oslo 23. april 1965 Oppvekst i Flekkefjord Telemark Distriktshøgskole, 3 årig Natur og miljøfag og 1 årig friluftslivsstudie 1987-90 og 91/92. hovedoppgave vegetasjonskartlegging 14 km2 i Bjoa, Ølen, med vekt på avledet kartdata fra vegetasjon. Veileder Odd Vevle, oppdragsgiver Carlo All, da Ølen Kommune. Hobbyornitolog: Diverse kartlegginger i Flekkefjord, ringmerker, aktiv i dannelse av Lista Ornitologiske Stasjon 1989, og Utsira Fuglestasjon 1992. Artikkler om innvandring av Liten gråsisik (nå Brunirisk) til Norge sammen med Jan E. Røer, Kråkeprosjekt og Havsvaleprosjekt i regi av UFS, samt diverse funn publikasjoner. Miljø- og plansjef i Utsira kommune siden 13. juni 1992

atgrims 1 (bilde)