Trond Fagernes

fagansvarlig

Trond Fagernes har skrevet 93 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jón Stefánsson - maler: oppdatert 25. august 2020
  2. Jón Stefánsson - maler: oppdatert 25. august 2020
  3. Axel Törneman: oppdatert 25. august 2020
  4. syntetisme: oppdatert 24. august 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Ekspresjonisme og fauvisme 107
  2. Postimpresjonisme, symbolisme og art nouveau 159

Biografi

er fagansvarlig for kategorien Ekspresjonisme og fauvisme. Han har mastergrad i Kunsthistorie og bachelorgrad i Estetiske Studier fra Universitetet i Oslo. I sine studier har han spesialisert seg på modernismen fra ca 1870–1920, og spesielt på den tidlige 1900-tallskunsten med ekspresjonisme og fauvisme som hovedfelt. Masteroppgaven omhandlet Ernst Ludwig Kirchner, tysk ekspresjonisme og den moderne storbyen som kunstnerisk motiv. Han har også publisert flere artikler - blant annet i Kunst og Kultur - om disse emnene.  Videre har han stått for kategorisering av 3000 artikler innen kunstfagene på snl.no. De seneste årene har han også jobbet som formidler på Nasjonalgalleriet.