Trond Fagernes

fagansvarlig

Trond Fagernes har skrevet 136 artikler

Nylig aktivitet

  1. jugendstil: oppdatert 3. april 2024
  2. jugendstil: oppdatert 28. mars 2024
  3. jugendstil: oppdatert 28. mars 2024
  4. Max Klinger: publiserte bildeforslaget 28. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Ekspresjonisme og fauvisme 108
  2. Nyrealisme, nysaklighet og tendenskunst 61
  3. Postimpresjonisme, symbolisme og art nouveau 160

Biografi

er fagansvarlig for kategoriene 'Ekspresjonisme og fauvisme' og 'Postimpresjonisme, symbolisme og art nouveau'. Han har mastergrad i Kunsthistorie og bachelorgrad i Estetiske Studier fra Universitetet i Oslo. I sine studier har han spesialisert seg på modernismen fra ca 1870–1920, og spesielt på den tidlige 1900-tallskunsten med ekspresjonisme og fauvisme som hovedfelt. Masteroppgaven omhandlet Ernst Ludwig Kirchner, tysk ekspresjonisme og den moderne storbyen som kunstnerisk motiv. Han har også publisert flere artikler - blant annet i Kunst og Kultur - om disse emnene.  Videre har han stått for kategorisering av 3000 artikler innen kunstfagene på snl.no. De seneste årene har han også jobbet som formidler på Nasjonalgalleriet.