Trond Fagernes

fagansvarlig

Trond Fagernes har skrevet 109 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ejnar Nielsen: oppdatert 13. november 2020
  2. Ejnar Nielsen: oppdatert 13. november 2020
  3. Väinö Blomstedt: oppdatert 30. oktober 2020
  4. Väinö Blomstedt: oppdatert 30. oktober 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Ekspresjonisme og fauvisme 107
  2. Postimpresjonisme, symbolisme og art nouveau 160

Biografi

er fagansvarlig for kategorien Ekspresjonisme og fauvisme. Han har mastergrad i Kunsthistorie og bachelorgrad i Estetiske Studier fra Universitetet i Oslo. I sine studier har han spesialisert seg på modernismen fra ca 1870–1920, og spesielt på den tidlige 1900-tallskunsten med ekspresjonisme og fauvisme som hovedfelt. Masteroppgaven omhandlet Ernst Ludwig Kirchner, tysk ekspresjonisme og den moderne storbyen som kunstnerisk motiv. Han har også publisert flere artikler - blant annet i Kunst og Kultur - om disse emnene.  Videre har han stått for kategorisering av 3000 artikler innen kunstfagene på snl.no. De seneste årene har han også jobbet som formidler på Nasjonalgalleriet.