Trond Fagernes

fagansvarlig

Trond Fagernes har skrevet 124 artikler

Nylig aktivitet

  1. Arnold Böcklin: godkjente et endringsforslag 31. august 2021
  2. Christian Rohlfs: godkjente et endringsforslag 16. juli 2021
  3. Christian Rohlfs: godkjente et endringsforslag 16. juli 2021
  4. Cuno Amiet: godkjente et endringsforslag 16. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Ekspresjonisme og fauvisme 108
  2. Postimpresjonisme, symbolisme og art nouveau 160

Biografi

er fagansvarlig for kategoriene 'Ekspresjonisme og fauvisme' og 'Postimpresjonisme, symbolisme og art nouveau'. Han har mastergrad i Kunsthistorie og bachelorgrad i Estetiske Studier fra Universitetet i Oslo. I sine studier har han spesialisert seg på modernismen fra ca 1870–1920, og spesielt på den tidlige 1900-tallskunsten med ekspresjonisme og fauvisme som hovedfelt. Masteroppgaven omhandlet Ernst Ludwig Kirchner, tysk ekspresjonisme og den moderne storbyen som kunstnerisk motiv. Han har også publisert flere artikler - blant annet i Kunst og Kultur - om disse emnene.  Videre har han stått for kategorisering av 3000 artikler innen kunstfagene på snl.no. De seneste årene har han også jobbet som formidler på Nasjonalgalleriet.