Trond Fagernes

fagansvarlig

Trond Fagernes har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. Vera Nilsson: oppdatert 1. august 2017
  2. Martin Emond: godkjente et endringsforslag 1. august 2017
  3. Henri Matisse: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. august 2017
  4. Gabriele Münter: oppdatert 27. juli 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Ekspresjonisme og fauvisme 107

Biografi

er fagansvarlig for kategorien Ekspresjonisme og fauvisme. Han har mastergrad i Kunsthistorie og bachelorgrad i Estetiske Studier fra Universitetet i Oslo. I sine studier har han spesialisert seg på tidlig 1900-tallskunst og spesielt ekspresjonisme. Masteroppgaven omhandlet Ernst Ludwig Kirchner, tysk ekspresjonisme og den moderne storbyen som kunstnerisk motiv. Han har også publisert artikler - blant annet i Kunst og Kultur - om dette emnet.  Videre har han stått for kategorisering av 3000 artikler innen kunstfagene på snl.no. I den senere tid har han også jobbet som omviser under "Munch 150"-utstillingen på Nasjonalgalleriet.