Anders Ravik Jupskås

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Anders Ravik Jupskås har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Gyllent daggry: oppdatert 4. desember 2013
  2. populisme: oppdatert 13. september 2013
  3. Miljøpartiet De Grønne: oppdatert 3. september 2013
  4. Fremskrittspartiet: oppdatert 30. august 2013
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Ekstremisme 9

Biografi

Anders Ravik Jupskås er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hans masteroppgave fra 2008 hadde tittelen "Populisme på norsk: en typologi med belegg fra partilederdebatter" og hans doktorgradsavhandlingen fra 2015 hadde tittelen "Persistence of Populism. The Norwegian Progress Party, 1973-2009". Jupskås' stipendiatstilling var en del av forskningsprosjektet "Political Parties and Democracy: Decline or Change?", som ble finansieres av Norges forskningsråd. I 2015 var han faglig leder for Demokratiprogrammet, et tverrfakultært forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo. Nå er han nestleder og forsker på Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo.