Anders Ravik Jupskås

Universitetet i Oslo

Anders Ravik Jupskås har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. populisme: Send til godkjenning 12. september 2017
  2. Gyllent daggry: oppdatert 4. desember 2013
  3. populisme: oppdatert 13. september 2013
  4. Miljøpartiet De Grønne: oppdatert 3. september 2013
All aktivitet

Biografi

Anders Ravik Jupskås er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo i 2008. For øyeblikket holder han på med en doktograd om Fremskrittspartiets (FrP) vekst og integrasjon i det norsk partisystemet. Doktoravhandlingen sammenligner FrP både med andre høyrepopulistiske partier i Europa, med de andre etablerte partiene i Norge og med andre små norske protestpartier.

Jupskås' stipendiatstilling er en del av forskningsprosjektet "Political Parties and Democracy: Decline or Change?", som finansieres av Norges forskningsråd.

Jupskås har også studert Miljøpartiet De Grønne og populisme generelt.

Hans faglige interesser inkluderer:

  • Politiske partier
  • Populisme og demokrati
  • Ytre høyre, høyrepopulisme og høyreekstremisme
  • Ideologianalyse og tekstanalyse
  • Samfunnsvitenskapelig metode