Lars Petter Berg

tidligere fagansvarlig

Lars Petter Berg har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

  1. Statistisk sentralbyrå (SSB): Send til godkjenning 3. april 2018
  2. Forsvarsdepartementet: Send til godkjenning 21. oktober 2017
  3. Utenriksdepartementet: Send til godkjenning 21. oktober 2017
  4. Skatteetaten: godkjente et endringsforslag 13. mai 2017
All aktivitet

Biografi

Lars Petter Berg (f. 1987) er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo (UiO). Berg har tidligere jobbet som vitenskapelig assistent ved UiO, researcher for TV-programmet "Brille", forskningsassistent ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO) og som konsulentassistent i Rambøll Management Consulting