Dag Hongve

Dr. philos. i limnologi, fagansvarlig

Dag Hongve har skrevet 30 artikler

Nylig aktivitet

  1. limnologi: oppdatert 20. oktober 2023
  2. KNM Valkyrien: kommentert 20. oktober 2023
  3. limnologi: oppdatert 17. oktober 2023
  4. limnologi: oppdatert 17. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Limnologi 68

Biografi

Født i 1945. Oppvokst i Oslo.

Eksamen artium 1964 fra naturfaglinja ved Berg videregående skole i Oslo.

Avtjent militærtjeneste 1965-1966, hovedsakelig som utskrevet kvartermester ved Harstad sjøforsvarsavsnitt (Trondenes fort).

Realfagstudier, lavere grad med biologi og kjemi fra 1966.

Hovedfags eksamen i limnologi (ferskvannsbiologi),1972, med hovedfagsoppgaven : Nordbytjernet. En limnologisk undersøkelse med hovedvekt på malirovegetasjon og avhengighetsforholdet mellom hydrografi og primærproduksjon.Hovedfagsstudiet gav et inngående kjennskap til kjemiske og biologiske prosesser i en meromiktisk grytehullssjø.

Fortsatte studier av Nordbytjernet og andre meromiktiske grytehullssjøer på Gardermosletta resulterte i avhandlingen Seasonal Mixing and Genesis of Endogenic Meromixis in Small Lakes in Southeast Norway, som ble forsvart for den filosofiske doktorgrad,(dr. philos.) i 1060.

1972-1980. Vitenskapelig assistent ved Avdeling for limnologi UiO. først tilknyttet Den Internasjonale hydrologiske dekade (Unesco-prosjekt) for å registrere vannkvalitet i grytehullsjøer på Øvre Romerike( Gardermosletta).

Forsker ved Kalkingsprosjetet (Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske).

Laboratorieleder ved vannlaboratoriet til Oslo Vann- og avløpsverk.

2 årsvikariater som førsteamanuensis i limnologi ved Norges landbrukshøgskole,Institutt for jord og vannfag.

1984-2014 forsker/seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt,Avdeling for vannhygiene. Ansvarlig for det kjemiske drikkevannslaboratiet med funksjon som nasjonalt referanselaboratorium og jennomføring av nasjonale sammenliknende laboratorieprøvinger for fysisk/kjemiske drikkevannsanalyser.