Bjørn Ivar Berg

Doktor i historie, fagansvarlig

Bjørn Ivar Berg har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. Løkken gruve: oppdatert 15. mai 2024
  2. Grong Gruber A/S: redigerte og publiserte et endringsforslag 4. april 2024
  3. fyrsetting: godkjente et endringsforslag 29. januar 2024
  4. Bergseminaret på Kongsberg: oppdaterte bilde 23. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bergverkshistorie 90

Biografi

Bjørn Ivar Berg (f. 1955) er cand.philol. fra UiO 1982 og dr.philos. fra UiO 1996 med en avhandling om gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623-1914. Berg er pensjonist og var fra 1989 til 2022 førstekonservator og forsker ved Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg. Han har publisert bøker og artikler med tema fra økonomisk historie, teknologihistorie, kriminalitets- og sosialhistorie og kulturminner med tilknytning til bergverk. Fra 2023 er han fagansvarlig for bergverkshistorie i snl.