Olav Garvik

fagansvarlig

Olav Garvik har skrevet 250 artikler

Nylig aktivitet

  1. Stein Gauslaa: oppdatert 11. januar 2017
  2. Stein Gauslaa: publisert 11. januar 2017
  3. Arbeidernes Kommunistparti: godkjente et endringsforslag 6. januar 2017
  4. AUF: godkjente et endringsforslag 6. januar 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Avisredaktører 249
  2. Interesseorganisasjoner 108
  3. Mediekonsern 44
  4. Norske politiske partier 40
  5. Tankesmier 8

Biografi

Olav Garvik (f. 1944) er cand.mag. fra Universitetet i Bergen 1969, med fagene norsk, historie og samfunnskunnskap. Politisk journalist og kommentator i Bergens Tidende 1969-2009. Forfatter av en rekke politiske bøker og biografier. Formann Norges Liberale Studentforbund 1967. Formann Studentersamfunnet i Bergen 1968.

Tlf. 913 07 352. Epost: olavgarvik@hotmail.com