Olav Garvik

fagansvarlig

Olav Garvik har skrevet 290 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rødt: oppdatert 20. september 2017
  2. Partiet De Kristne: oppdatert 20. september 2017
  3. Demokratene i Norge: oppdatert 20. september 2017
  4. Kystpartiet: oppdatert 20. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Avisredaktører 254
  2. Interesseorganisasjoner 113
  3. Mediekonsern 45
  4. Medieledere 19
  5. Norske politiske partier 43
  6. Tankesmier 8

Biografi

Olav Garvik (f. 1944) er cand.mag. fra Universitetet i Bergen 1969, med fagene norsk, historie og samfunnskunnskap. Politisk journalist og kommentator i Bergens Tidende 1969-2009. Forfatter av en rekke politiske bøker og biografier. Formann Norges Liberale Studentforbund 1967. Formann Studentersamfunnet i Bergen 1968.

Tlf. 913 07 352. Epost: olavgarvik@hotmail.com