Hege Kristin Ringnes

tidligere fagansvarlig

Hege Kristin Ringnes har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Ansatt som doktorgradsstipendiat ved Det teologiske Menighetsfakultet. Arbeider med et religionspsykologisk prosjekt om Jehovas vitner

Religionspsykolog. Cand. polit med religionsvitenskap mellomfag og psykologi hovedfag.

Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Jehovas vitner: en flerfaglig studie. Oslo: Universitetsforlaget.

Ringnes, Hege Kristin (2009). Individet i gruppen: en psykologisk tilnærming til det å være et Jehovas vitne. I: Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (red.). Jehovas vitner: en flerfaglig studie. Oslo: Universitetsforlaget.

Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (2009). Jehovas vitner: en religionsvitenskapelig presentasjon. I: Ringnes, Hege Kristin & Sødal, Helje Kringlebotn (red.). Jehovas vitner: en flerfaglig studie. Oslo: Universitetsforlaget.

Ringnes, Hege Kristin (2005). "Jehovas vitner i Norge. Hvordan kan terapeuter, rådgivere og andre fagpersoner forholde seg til dem?", Psykologisk Tidsskrift, nr. 1 2005, s. 23-31.

Ringnes, Hege Kristin (1997). "Hvordan kom du i sannheten?": en studie av omvendelse til Jehovas vitner, hovedoppgave i psykologi, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.