Norsk kunstnerleksikon

verk

Norsk kunstnerleksikon har skrevet 824 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Norsk kunstnerleksikon ble utgitt av Universitetsforlaget fra 1982 til 1986 og inneholder mer enn 3000 artikler. Verket er en grunnleggende kilde til kvalitetssikret informasjon om norske billedkunstnere, arkitekter og designeres liv og verk.

Norsk kunstnerleksikon ble utarbeidet av en faglig høyt kvalifisert redaksjon og 164 forfattere. Nasjonalgalleriet hadde det redaksjonelle ansvaret, i samarbeid med Riksantikvaren og Norsk Arkitekturmuseum.

Oscar Thue var redaksjonskomiteens leder og redaksjonssekretærer var Tone Skedsmo (1977-1978), Randi Gaustad (1978-1982) og Einar Sørensen (1983-1986).

Brorparten av de usignerte (redaksjonelle) artiklene er skrevet av Glenny Alfsen og Bodil Sørensen.