Erik Mørstad

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Mørstad har skrevet 164 artikler

Nylig aktivitet

  1. girlander: oppdatert 28. september 2021
  2. kryselefantin: oppdatert 26. september 2021
  3. guillochering: oppdatert 26. september 2021
  4. akvarell: oppdatert 11. september 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Teknikker og materialer i bildende kunst 87
  2. Termer og begreper i bildende kunst 255

Biografi

Erik Mørstad er dr.philos. i kunsthistorie. Mørstad har kunsthistorie, litteraturvitenskap, idéhistorie og norsk språk og litteratur i fagkretsen. Mørstad har bildende kunst, kunstsosiologi og fransk film som spesialfelt.

Han har skrevet to leksika om termer og begreper i maler- og billedhuggerkunsten.

Mørstad har vært deltager i forskningsprosjekter om Henrik Ibsen (Henrik Ibsens skrifter), Edvard Munch (utstillinger, kataloger), Gustav Vigeland (utstillinger) og Christian Krohg (utstillinger), og har publisert mange artikler om disse og andre kunstnere.

Mørstad har arbeidet ved Vigeland-museet, Munch-museet, Arbeiderbladet, Norsk Billedhoggerforening, Statens lærerhøgskole i forming og Universitetet i Oslo.