Erik Mørstad

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Mørstad har skrevet 141 artikler

Nylig aktivitet

  1. taktil: oppdatert 13. april 2021
  2. taktil: oppdatert 13. april 2021
  3. taktil: oppdatert 13. april 2021
  4. georgskors: oppdatert 12. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Teknikker og materialer i bildende kunst 85
  2. Termer og begreper i bildende kunst 249

Biografi

Erik Mørstad er dr.philos. i kunsthistorie, og har kunsthistorie, litteraturvitenskap, idéhistorie og norsk språk og litteratur i fagkretsen. Mørstad har bildende kunst og kunstsosiologi som spesialfelt.

Han har skrevet to leksika om termer og begreper i maler- og billedhuggerkunsten.

Mørstad har vært deltager i forskningsprosjekter om Henrik Ibsen (Henrik Ibsens skrifter), Edvard Munch (utstillinger, kataloger), Gustav Vigeland (utstillinger) og Christian Krohg (utstillinger), og har publisert mange artikler om disse.

Mørstad har arbeidet ved Vigeland-museet, Munch-museet, Arbeiderbladet, Norsk Billedhoggerforening, Statens lærerhøgskole i forming og Universitetet i Oslo.