Erik Mørstad

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Mørstad har skrevet 151 artikler

Nylig aktivitet

  1. verdens sju underverker: oppdatert 9. juli 2021
  2. pinakotek: godkjente et endringsforslag 9. juli 2021
  3. verdens sju underverker: endringsforslaget ble avvist 28. juni 2021
  4. kors: oppdatert 6. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Teknikker og materialer i bildende kunst 86
  2. Termer og begreper i bildende kunst 254

Biografi

Erik Mørstad er dr.philos. i kunsthistorie, og har kunsthistorie, litteraturvitenskap, idéhistorie og norsk språk og litteratur i fagkretsen. Mørstad har bildende kunst og kunstsosiologi som spesialfelt.

Han har skrevet to leksika om termer og begreper i maler- og billedhuggerkunsten.

Mørstad har vært deltager i forskningsprosjekter om Henrik Ibsen (Henrik Ibsens skrifter), Edvard Munch (utstillinger, kataloger), Gustav Vigeland (utstillinger) og Christian Krohg (utstillinger), og har publisert mange artikler om disse.

Mørstad har arbeidet ved Vigeland-museet, Munch-museet, Arbeiderbladet, Norsk Billedhoggerforening, Statens lærerhøgskole i forming og Universitetet i Oslo.