Erik Mørstad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Mørstad har skrevet 256 artikler og har vært fagkonsulent for 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. kunst: oppdaterte bilde 1. juni 2024
  2. kunst: oppdaterte bilde 1. juni 2024
  3. kunst: oppdaterte bilde 1. juni 2024
  4. kunst: oppdaterte bilde 1. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Teknikker og materialer i bildende kunst 89
  2. Termer og begreper i bildende kunst 266

Biografi

Erik Mørstad er utdannet mag.art. og dr.philos. ved Universitetet i Oslo. Foruten kunsthistorie har Mørstad allmenn litteraturvitenskap, idéhistorie og norsk språk og litteratur i fagkretsen.

Mørstad har norsk og europeisk kunst, inklusive kunstsosiologi, som spesialfelt.

Mørstad har skrevet to leksika om termer og begreper i maler- og billedhuggerkunsten. Han har bidratt med artikler i Norsk kunstnerleksikon (innlemmet i Store norske leksikon).

Mørstad har vært medarbeider ved utgivelsesprosjektet Henrik Ibsens skrifter som sakkommentator. Andre forskningsprosjekter som Mørstad har deltatt i, har tematisert Edvard Munch (utstillinger, kataloger), Gustav Vigeland (utstillinger) og Christian Krohg (utstillinger). Mørstad har publisert mange artikler om kunst og kunstnere, samt kunstsynet til Henrik Ibsen og Sigmund Freud, i norske og internasjonale tidsskrifter.

Mørstad har yrkeserfaring fra flere kultur- og utdanningsinstitusjoner: Norsk BilledhoggerforeningVigeland-museet, Munch-museet, Arbeiderbladet (Dagsavisen),  Høgskolen i Oslo, stipendiat NAVF og Universitetet i Oslo.

Mørstad arbeider for tiden med film og billedkunst i samtiden.

E-post: erik.morstad@ifikk.uio.no eller moers-e@online.no