Erik Mørstad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Mørstad har skrevet 227 artikler

Nylig aktivitet

  1. sarkofag: oppdaterte bilde 20. januar 2023
  2. sarkofag: oppdaterte bilde 20. januar 2023
  3. sarkofag: oppdaterte bilde 20. januar 2023
  4. sarkofag: oppdaterte bilde 20. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Teknikker og materialer i bildende kunst 88
  2. Termer og begreper i bildende kunst 255

Biografi

Erik Mørstad er utdannet mag.art. og dr.philos. i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Foruten kunsthistorie har Mørstad allmenn litteraturvitenskap, idéhistorie og norsk språk og litteratur i fagkretsen.

Mørstad har norsk og europeisk kunst, samt kunstsosiologi som spesialfelt.

Mørstad har skrevet to leksika om termer og begreper i maler- og billedhuggerkunsten. Han har bidratt med artikler i Norsk kunstnerleksikon (innlemmet i Store norske leksikon).

Mørstad har vært deltager i utgivelsen av Henrik Ibsens skrifter. Andre forskningsprosjekter har tematisert Edvard Munch (utstillinger, kataloger), Gustav Vigeland (utstillinger) og Christian Krohg (utstillinger). Mørstad har publisert mange artikler om kunst og kunstnere, samt kunstsynet til Henrik Ibsen og Sigmund Freud, i norske og internasjonale tidsskrifter.

Mørstad har blant annet yrkeserfaring fra og stillinger ved Vigeland-museet, Munch-museet, Arbeiderbladet (Dagsavisen), Norsk Billedhoggerforening, Høgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo.

Mørstad arbeider for tiden med fransk film og billedkunst i samtiden.

E-post: erik.morstad@ifikk.uio.no eller moers-e@online.no