Erik Mørstad

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Mørstad har skrevet 100 artikler

Nylig aktivitet

  1. obelisk: oppdatert 27. juli 2020
  2. obelisk: oppdatert 23. juli 2020
  3. obelisk: oppdatert 23. juli 2020
  4. verdens sju underverker: oppdatert 9. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Teknikker og materialer i bildende kunst 85
  2. Termer og begreper i bildende kunst 245

Biografi

Erik Mørstad (f. 1950) er dr.philos. (Universitetet i Oslo) og har norsk og europeisk bildende kunst og kunstsosiologi som spesialfelt; han har skrevet to leksika om termer og begreper i maler- og billedhuggerkunsten.