Tekst fra Norsk kunstnerleksikon

verk, inaktiv bruker

Biografi