Per Winther

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker, Universitetet i Oslo

Per Winther har skrevet 1 artikler

Biografi

Per Winther, født 9. januar 1947, fødested Oslo, død 4. mars 2012, dødssted Oslo, norsk litteraturforsker og amerikanist. Dr. Philos. 1985. Førsteamanuensis i amerikansk litteratur ved Universitetet i Oslo 1984-1995, professor samme sted fra 1995. Han har publisert en rekke artikler i fagbøker og tidsskrifter og har bl. a. utgitt The Art of John Gardner: Instruction and Exploration (1992), The Art of Brevity: Excursions in Short Story Theory and Practice  (2004) og Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis (Oslo: Novus 2008), de to siste sammen med Jakob Lothe og Hans H. Skei. Winther har vært bestyrer ved Institutt for britiske og amerikanske studier (1995-1997) og instituttleder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  (2005-2008). Han har dessuten vært leder av American Studies Association of Norway  (2003-2006) og den norske avdelingen av Nordic Association for Canadian Studies (1993-1996), og han har vært hovedredaktør av American Studies in Scandinavia (2004-2007).