Kjetil Mujezinović Larsen

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kjetil Mujezinović Larsen har skrevet 49 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den europeiske menneskerettskonvensjonen: godkjente et endringsforslag 7. mars 2024
  2. forsamlingsfrihet: oppdatert 28. februar 2024
  3. forsamlingsfrihet: oppdatert 28. februar 2024
  4. FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne: godkjente et endringsforslag 26. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Menneskerettigheter 48

Biografi

Kjetil Mujezinovic Larsen (f. 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonale menneskerettigheter (særlig menneskerettigheter i konflikt), internasjonal humanitærrett, og generell folkerett (særlig internasjonale organisasjoners ansvar). Hans PhD-avhandling omhandlet anvendelsen av internasjonale menneskerettskonvensjoner i fredsoperasjoner, og er utgitt ved Cambridge University Press (2012) som "The Human Rights Treaty Obligations of Peacekeepers". I Store norske leksikon er Larsen fagansvarlig for menneskerettigheter fra september 2020. Han var  fagansvarlig for krigens folkerett fra mai 2013 til november 2018.  Han kan kontaktes på k.m.larsen@jus.uio.no. Eksterne lenker