Kjetil Mujezinovic Larsen

fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Kjetil Mujezinovic Larsen har skrevet 21 artikler

Nylig aktivitet

  1. represalier: godkjente et endringsforslag 12. mars 2017
  2. R2P: godkjente et endringsforslag 17. april 2016
  3. selvforsvar: godkjente et endringsforslag 31. januar 2016
  4. krig - avverging av krig: godkjente et endringsforslag 30. desember 2015
All aktivitet

Biografi

Kjetil Mujezinovic Larsen (f. 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonale menneskerettigheter (særlig menneskerettigheter i konflikt), internasjonal humanitærrett, og generell folkerett (særlig internasjonale organisasjoners ansvar). Hans PhD-avhandling omhandlet anvendelsen av internasjonale menneskerettskonvensjoner i fredsoperasjoner, og er utgitt ved Cambridge University Press (2012) som "The Human Rights Treaty Obligations of Peacekeepers". Larsen har vært fagansvarlig i krigens folkerett på snl.no siden 2013. Han kan kontaktes på k.m.larsen@jus.uio.no. For ytterligere informasjon, vennligst se https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/kjetill/index.html