Kjetil Mujezinović Larsen

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kjetil Mujezinović Larsen har skrevet 44 artikler

Nylig aktivitet

  1. FNs Kvinnekomité: oppdatert 22. desember 2022
  2. Amnesty International: oppdatert 22. desember 2022
  3. FNs kjernekonvensjoner om menneskerettigheter: oppdatert 22. desember 2022
  4. Den reviderte europeiske sosialpakt: oppdatert 22. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Menneskerettigheter 42

Biografi

Kjetil Mujezinovic Larsen (f. 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonale menneskerettigheter (særlig menneskerettigheter i konflikt), internasjonal humanitærrett, og generell folkerett (særlig internasjonale organisasjoners ansvar). Hans PhD-avhandling omhandlet anvendelsen av internasjonale menneskerettskonvensjoner i fredsoperasjoner, og er utgitt ved Cambridge University Press (2012) som "The Human Rights Treaty Obligations of Peacekeepers". I Store norske leksikon er Larsen fagansvarlig for menneskerettigheter fra september 2020. Han var  fagansvarlig for krigens folkerett fra mai 2013 til november 2018.  Han kan kontaktes på k.m.larsen@jus.uio.no. Eksterne lenker