Kjetil Mujezinović Larsen

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Kjetil Mujezinović Larsen har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. Raftoprisen: oppdatert 23. september 2021
  2. Raftoprisen: oppdatert 23. september 2021
  3. trykkefrihet: oppdatert 21. september 2021
  4. Raftoprisen: redigerte og publiserte et endringsforslag 6. august 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Menneskerettigheter 38

Biografi

Kjetil Mujezinovic Larsen (f. 1976) er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonale menneskerettigheter (særlig menneskerettigheter i konflikt), internasjonal humanitærrett, og generell folkerett (særlig internasjonale organisasjoners ansvar). Hans PhD-avhandling omhandlet anvendelsen av internasjonale menneskerettskonvensjoner i fredsoperasjoner, og er utgitt ved Cambridge University Press (2012) som "The Human Rights Treaty Obligations of Peacekeepers". I Store norske leksikon er Larsen fagansvarlig for menneskerettigheter fra september 2020. Han var  fagansvarlig for krigens folkerett fra mai 2013 til november 2018.  Han kan kontaktes på k.m.larsen@jus.uio.no. Eksterne lenker