Audhild Lønne

Audhild Lønne har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. salutogenese: oppdatert 8. august 2013
  2. Aaron Antonovsky: oppdatert 2. juni 2013
  3. brukermedvirkning: oppdatert 2. juni 2013
  4. Aaron Antonovsky: publisert 23. mai 2013
All aktivitet

Biografi

Audhild Hjellup Lønne (f.1962), utdannet sosiolog (cand.sosiol) ved universitetet i Trondheim / Oslo med sidefagene psykologi og kriminologi. Lønne har  bla.jobbet som leder og prosjektleder i psykiatrien i Vestfold HF, samt helse Sør RHF med utvikling av tiltak og faglig utvikling innenfor psykisk helse, rus, barnevern og rehabilitering. Lønne har skrevet fagbøker om psykisk helse, rus og barnevern og undervist ved flere høgskoler , samt vært ekstern sensor i videreutdanningen i rus og psykisk helse i en årrekke. Lønne har gitt ut bøkene :  "Å leve med rus og psykisk lidelse"  Legeforlaget  2006 http://legeforlaget.no/products/-leve-med-psykisk-lidelse-og-rusmisbruk "Å leve med ungdom og psykisk lidelse"  Legeforlaget 2008 http://legeforlaget.no/products/-leve-med-ungdom-med-psykisk-lidelse "Barn som lever med Rus"   Hertervig forlag  2010 http://www.psykopp.no/index.php/produkt/386 "Barn som lever med Depresjon"  Hertervig forlag  2010 http://www.psykopp.no/index.php/produkt/388 "Barn som lever med Vold"  Hertervig forlag  2010 http://www.psykopp.no/index.php/produkt/387 http://audhildlonne.no/