Trude Myhre

fagansvarlig

Trude Myhre har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. verneområder: oppdatert 20. juli 2018
  2. karbonlager: endringsforslag 17. juni 2018
  3. nasjonalparker: godkjente et endringsforslag 2. februar 2016
  4. naturreservater: godkjente et endringsforslag 29. januar 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Naturvern 31

Biografi

Skogbiolog Trude Myhre (født 1978) er fra den lille bygda HøyjordVestfold fylke. Hun har master i skogøkologi og sjeldne lav fra Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. Myhre forsket på sære epifyttiske lav på gamle asketrær i vestnorsk regnskogsklima. Skogbiologen er ekspert på norsk skogvern, gammel naturskog og organismegruppen lav. I dag er hun WWF Norges rådgiver i spørsmål om norsk skogvern og bærekraftig skogbruk, FNs biokonvensjon (CBD) og skogvern på tvers av landegrensene.

Du kan følge Trude Myhre på Twitter og wwf.no

Myhre, T. 2011. Local distribution patterns of lichen epiphytes in a western Norwegian deciduous forest: relationship to available substrate

Myhre, T. 2012. Skogkur 2020 - Redningsplan for Norges unike skoger