Trude Myhre

tidligere fagansvarlig

Trude Myhre har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. gullbasser: kommentert 4. juni 2020
  2. naturmangfold: publisert 10. oktober 2018
  3. naturvern: oppdatert 10. oktober 2018
  4. Aurlandsdalen - utbyggingsstriden: godkjente et endringsforslag 10. oktober 2018
All aktivitet

Biografi

Skogbiolog Trude Myhre (født 1978) er fra det lille tettstedet HøyjordVestfold fylke. Hun har master i skogøkologi og sjeldne lav fra Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum. Myhre forsket på sære epifyttiske lav på gamle asketrær i vestnorsk regnskogsklima. Skogbiologen er ekspert på norsk skogvern, gammel naturskog og organismegruppen lav. I dag er hun WWF Norges rådgiver i spørsmål om norsk skogvern og bærekraftig skogbruk, FNs biokonvensjon (CBD) og skogvern på tvers av landegrensene.

Du kan følge Trude Myhre på Twitter og wwf.no

Publikasjoner

Myhre, T. 2011. Local distribution patterns of lichen epiphytes in a western Norwegian deciduous forest: relationship to available substrate

Myhre, T. 2012. Skogkur 2020 - Redningsplan for Norges unike skoger

Nyttige lenker