Ingerid Straume

Nylig aktivitet

  1. Pedagogisk forskningsinstitutt: oppdatert 18. desember 2013
  2. allmenndannelse: oppdatert 8. november 2013
  3. pedagogikk: oppdatert 22. oktober 2013
  4. pedagogikk: kommentert 21. oktober 2013
All aktivitet

Biografi

Ingerid S. Straume (f. 1963) er utdannet i pedagogikk , psykologi og etikk. Hun arbeider til daglig som fagreferent ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo. Straume har redigert antologien Danningens filosofihistorie (Gyldendal, 2013) og skrevet en rekke artikler  om politiske og pedagogiske spørsmål. Hennes doktoravhandling  tar for seg pedagogiske temaer hos filosofen og psykoanalytikeren  Cornelius Castoriadis