Svein Sjøberg

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Svein Sjøberg har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. allmenn didaktikk: oppdatert 4. april 2019
  2. fremmedspråkdidaktikk: oppdatert 21. mars 2019
  3. fremmedspråkdidaktikk: oppdatert 21. mars 2019
  4. fagdidaktikk: oppdatert 14. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Didaktikk og fagdidaktikk 4
  2. Utdanningsevaluering 11

Biografi

Utdannet fysiker (cand. real. UiO), samfunnsviter (MA, Leeds University) og pedagog (dr.philos, Uio). Professor i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo samt æresprofessor i København og Hong Kong. Har vunnet en rekke norsk og internasjonale priser for forskning og formidling, blant annet formidlingprisen ved Universitetet i Oslo (2013). Forskningsinteresser: Sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved naturfag i skole og samfunn. Naturfag og kjønn, naturfag i utviklingsland. Internasjonalisering, globalisering og norsk utdanningspolitikk, spesielt knyttet til realfag. Internasjonale komparative studier i skole (PISA, TIMSS, PIRLS etc) og i den voksne befolkning (som Eurobarometer)
  1. Hjemmeside med CV, artikler osv 
  2. Viktigste bok: Naturfag som allmenndannelse -- en kritisk fagdidaktikk, Gyldendal Akademisk 2009 (3. utg) Også på dansk (Klim) og svensk (Studentlitteratur)