Svein Sjøberg

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Svein Sjøberg har skrevet 24 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bolognaprosessen: oppdatert 9. januar 2023
  2. PIRLS: oppdatert 13. desember 2022
  3. PIRLS: oppdatert 12. desember 2022
  4. nasjonale prøver: oppdatert 5. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Didaktikk og fagdidaktikk 8
  2. Utdanningsevaluering 14

Biografi

Utdannet fysiker (cand. real. UiO), samfunnsviter (MA, Leeds University) og pedagog (dr.philos, UiO). Professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo samt æresprofessor i København og Hong Kong samt æresdoktor ved Universitet i Linköping. Han har vært sentral i oppbyggingen av naturfagdidaktikk (science education) som studie- og vitenskapsfag i Norge. Har vunnet en rekke norske og internasjonale priser for forskning og formidling, blant annet formidlingprisen ved Universitetet i Oslo (2013). Forskningsinteresser: Sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved naturfag i skole og samfunn. Naturfag og kjønn, naturfag i utviklingsland. Internasjonalisering, globalisering og norsk utdanningspolitikk, spesielt knyttet til realfag. Internasjonale komparative studier i skole (PISA, TIMSS, PIRLS etc) og i den voksne befolkning (som Eurobarometer). Innvotert medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk Teknisk Vitenskapsakademi.  Viktigste bok: Naturfag som allmenndannelse -- en kritisk fagdidaktikk, Gyldendal Akademisk 2022 (4. utg). Boka finnes også i dansk (Klim) og svensk (Studentlitteratur) tilpasset versjon.