Svein Sjøberg

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Svein Sjøberg har skrevet 22 artikler

Nylig aktivitet

  1. TIMSS: oppdatert 19. oktober 2021
  2. NKVS Nasjonalt Kvalitetsvurderingssystem for skolen: godkjente et endringsforslag 12. oktober 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Didaktikk og fagdidaktikk 8
  2. Utdanningsevaluering 13

Biografi

Utdannet fysiker (cand. real. UiO), samfunnsviter (MA, Leeds University) og pedagog (dr.philos, Uio). Professor emeritus i naturfagenes didaktikk ved Universitetet i Oslo samt æresprofessor i København og Hong Kong. Har vunnet en rekke norsk og internasjonale priser for forskning og formidling, blant annet formidlingprisen ved Universitetet i Oslo (2013). Forskningsinteresser: Sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved naturfag i skole og samfunn. Naturfag og kjønn, naturfag i utviklingsland. Internasjonalisering, globalisering og norsk utdanningspolitikk, spesielt knyttet til realfag. Internasjonale komparative studier i skole (PISA, TIMSS, PIRLS etc) og i den voksne befolkning (som Eurobarometer)
  1. Hjemmeside med CV, artikler osv 
  2. Viktigste bok: Naturfag som allmenndannelse -- en kritisk fagdidaktikk, Gyldendal Akademisk 2009 (3. utg) Også på dansk (Klim) og svensk (Studentlitteratur)