Ingvild Sagberg

fagansvarlig, Oslo Nye Høyskole

Ingvild Sagberg har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. situasjonsbestemt ledelse: oppdatert 27. februar 2024
  2. HR - Human Resources: oppdatert 6. juni 2023
  3. medarbeiderskap: godkjente et endringsforslag 6. juni 2023
  4. Edgar Schein: oppdatert 16. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Arbeids- og organisasjonspsykologi 33

Biografi

Ingvild Sagberg (f. 1974) har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, og en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU. I tillegg til psykologi har hun studert personalutvikling- og ledelse, arbeidsrett og bedriftsøkonomi, og hun har erfaring fra administrasjons- og HR-arbeid. Ingvild Sagberg er ansatt ved Oslo Nye Høyskole (ONH).