Gunnar Winsnes Knutsen

Professor i historie, tidligere fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gunnar Winsnes Knutsen har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

  1. Don Juan de Austria: godkjente et endringsforslag 28. mars 2021
  2. Don Juan de Austria: godkjente et endringsforslag 28. mars 2021
  3. Johan 3 den fromme: godkjente et endringsforslag 7. august 2020
  4. Johan 3 den fromme: godkjente et endringsforslag 7. august 2020
All aktivitet

Biografi

(f. 1968) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Telemark, og han har vært gjesteforsker ved Max Planck Institut für Europeische Rechtsgeschichte (Frankfurt), Universitat de València , CNRS  LAHRHA (Lyon) og ENS de Lyon . Hans forskning er konsentrert rundt religiøsitet og trolldomstro i Norge og Spania i tidlig moderne tid (1500-1800), og han har også skrevet om inkvisisjonen, globalhistorie, portugisiske kolonier i India. I tillegg til å lede arbeidet med The Early Modern Inquisition Database (EMID) arbeider han nå med en bok om frikjennelser i Den spanske inkvisisjonen. Hans viktigste bøker er Religionskrig i Europa 1450-1700 (2013). S ervants of Satan and Masters of  Demons (2009),  Lange linjer i historien (2006),  I Inkvisisjonens klør (2006), Trolldomsprosessene på Østlandet (1998). Personlig hjemmeside .