Gunnar Winsnes Knutsen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Gunnar Winsnes Knutsen har skrevet 30 artikler

Nylig aktivitet

  1. Calatravaordenen: oppdatert 31. desember 2018
  2. Calatravaordenen: oppdatert 31. desember 2018
  3. Calatravaordenen: oppdatert 31. desember 2018
  4. Condorlegionen: oppdatert 31. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Maltas historie 2
  2. Maltas samtidshistorie 6
  3. Portugals historie 38
  4. Portugals samtidshistorie 17
  5. Spanias historie 122
  6. Tysk-romerske rike 183

Biografi

(f. 1968) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Telemark, og han har vært gjesteforsker ved Max Planck Institut für Europeische Rechtsgeschichte (Frankfurt), Universitat de València , CNRS  LAHRHA (Lyon) og ENS de Lyon . Hans forskning er konsentrert rundt religiøsitet og trolldomstro i Norge og Spania i tidlig moderne tid (1500-1800), og han har også skrevet om inkvisisjonen, globalhistorie, portugisiske kolonier i India. I tillegg til å lede arbeidet med The Early Modern Inquisition Database (EMID) arbeider han nå med en bok om frikjennelser i Den spanske inkvisisjonen. Hans viktigste bøker er Religionskrig i Europa 1450-1700 (2013). S ervants of Satan and Masters of  Demons (2009),  Lange linjer i historien (2006),  I Inkvisisjonens klør (2006), Trolldomsprosessene på Østlandet (1998). Personlig hjemmeside .