John Yngvar Larsson

fagmedarbeider

John Yngvar Larsson har skrevet 52 artikler

Nylig aktivitet

  1. skog: kommentert 11. januar 2022
  2. læger: oppdatert 16. mai 2013
  3. Læger: oppdatert 16. mai 2013
  4. Gadd: oppdatert 16. mai 2013
All aktivitet

Biografi

Født 1943 og er nå pensjonist og urtedyrker. Er utdannet skogbrukskandidat fra University of British Columbia og Norges Landbrukshøgskole (nå UMB ). Har jobbet ved Norsk institutt for skog og landskap og gitt ut to bøker om emnet vegetasjon i skog og publisert flere rapporter og håndbøker  om skog og stedstilpasset skjøtsel av skog. Fagområdet er spesielt vegetasjon i skog og utmark og hvordan kunnskap om arter og vegetasjonstyper kan brukes for en økologisk, stedstilpasset skogforvaltning. Jobber nå som frilans med fotografering og artikler for diverse tidskrifter.