Tore Henriksen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Tore Henriksen har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. sjørøveri: oppdatert 21. desember 2018
  2. sjørøveri: oppdatert 21. desember 2018
  3. sektorprinsippet: oppdatert 21. desember 2018
  4. midtlinjen: oppdatert 21. desember 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Havrett 34

Biografi

Tore Henriksen, dr.juris, er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hans fagområder omfatter havrett og han har publisert internasjonalt på dette feltet. Doktoravhandlingen hans omhandler forvaltning av fiskebestander på det åpne hav  Professor Henriksen leder K.G.Jebsen-senter for havrett, som ble etablert i Tromsø i 2013. Det er et internasjonalt ledende.