Tore Henriksen

fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Tore Henriksen har skrevet 25 artikler

Nylig aktivitet

  1. Snøkrabbesaken: oppdatert 8. mai 2024
  2. Snøkrabbesaken: oppdatert 8. mai 2024
  3. tollgrense: oppdatert 30. oktober 2023
  4. Delelinjeavtalen i Barentshavet: oppdatert 26. januar 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Havrett 37

Biografi

Tore Henriksen, dr.juris, er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hans fagområder omfatter havrett og han har publisert internasjonalt på dette feltet. Doktoravhandlingen hans omhandler forvaltning av fiskebestander på det åpne hav  Professor Henriksen leder K.G.Jebsen-senter for havrett, som ble etablert i Tromsø i 2013. Det er et internasjonalt ledende.