Tore Henriksen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Tore Henriksen har skrevet 14 artikler

Nylig aktivitet

  1. havrett: oppdatert 2. november 2018
  2. sjøterritoriet: godkjente et endringsforslag 21. april 2017
  3. flaggstat: godkjente et endringsforslag 21. april 2017
  4. Gråsoneavtalen: godkjente et endringsforslag 21. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Havrett 35

Biografi

Tore Henriksen, dr.juris, er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hans fagområder omfatter havrett og han har publisert internasjonalt på dette feltet. Doktoravhandlingen hans omhandler forvaltning av fiskebestander på det åpne hav  Professor Henriksen leder K.G.Jebsen-senter for havrett, som ble etablert i Tromsø i 2013. Det er et internasjonalt ledende.