Tore Henriksen

fagansvarlig, Universitetet i Tromsø

Tore Henriksen har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. oppbringelse: oppdatert 30. desember 2020
  2. kontinentalsokkel - rettslige forhold: oppdatert 30. desember 2020
  3. kontinentalsokkel - rettslige forhold: oppdatert 30. desember 2020
  4. indre farvann: oppdatert 30. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Havrett 35

Biografi

Tore Henriksen, dr.juris, er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hans fagområder omfatter havrett og han har publisert internasjonalt på dette feltet. Doktoravhandlingen hans omhandler forvaltning av fiskebestander på det åpne hav  Professor Henriksen leder K.G.Jebsen-senter for havrett, som ble etablert i Tromsø i 2013. Det er et internasjonalt ledende.