Tore Henriksen

fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Tore Henriksen har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

  1. tollgrense: oppdatert 30. oktober 2023
  2. Delelinjeavtalen i Barentshavet: oppdatert 26. januar 2022
  3. handelsskip: godkjente et endringsforslag 7. desember 2021
  4. medianlinjen: godkjente et endringsforslag 7. desember 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Havrett 37

Biografi

Tore Henriksen, dr.juris, er professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Hans fagområder omfatter havrett og han har publisert internasjonalt på dette feltet. Doktoravhandlingen hans omhandler forvaltning av fiskebestander på det åpne hav  Professor Henriksen leder K.G.Jebsen-senter for havrett, som ble etablert i Tromsø i 2013. Det er et internasjonalt ledende.