Hylje Mortensen

Hylje Mortensen har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Frukt Lambic - Spontangjæret øl: oppdatert 8. november 2013
  2. Faro - Spontangjæret øl: oppdatert 8. november 2013
  3. Old/Strong ale: oppdatert 8. november 2013
  4. lambic: oppdatert 21. mai 2013
All aktivitet

Biografi

(F. 1955) jobber ved Ila fengsel, er utdannet barnevernspedagog  med på byggning i veiledning og ledelse. Har jobbet innenfor kriminalomsorgen siden 01.1996 som leder i friomsorgen, rådgiver i KRÅD og region Nord Øst og siden 2004 ved Ila fengsel. Ut over sosial- og kriminalomsorgsfaglig kompetanse har jeg opparbeidet kompetanse mht. mat og drikke og særlig om øl. Har gitt ut Dessert, øl og vin (2006) og Norsk Øl (2009)  samt diverse artikler relatert til øl og øl og mat.