Einar Spurkeland

cand. polit., fagansvarlig

Einar Spurkeland har skrevet 42 artikler

Nylig aktivitet

  1. Transport av farlig gods: oppdatert 28. juli 2020
  2. Transport av farlig gods: publisert 28. juli 2020
  3. Mattransport: oppdatert 26. juli 2020
  4. godstransport: oppdatert 25. juli 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Spedisjon og logistikk 47

Biografi

(f. 1949) er cand. polit.  (offentlig adm, transportøkonomi, journalistikk/medievitenskap/film-TV og har jobbet med journalistikk,  informasjon, samfunnskontakt og skribentvirksomhet siden 1979. Han er nå selvstendig og har ansvar for fagkurs og opplæring innen logistikk og transport.  I perioden 2004-2019 har han vært ekstern sensor på journalistutdanningen ved OsloMet. Han har også bakgrunn som journalist og fra kommunikasjonsarbeid, bl.a. hos DB Schenker,  NHO Transport, Distriktenes Utbyggingsfond, Batesgruppen og Transportøkonomisk institutt. Han har også erfaring fra styrearbeid og har deltatt i rådgivende utvalg innen transport og forskjellig utredningsarbeid. Før og under OL i Lillehammer i 1994 var han konsulent for LOOC transport. I tillegg også erfaring fra frivillig arbeid i Skeid og Vålerenga Samfunn. Han har utgitt flere publikasjoner, bl.a. Transportbestilleren (2018), Logistikkoperatøren (2017), Innføring i logistikk og transport (2014), Godstransportens vilkår og praksis (2020, 4. opplag), Rødt lys for biljournalistikk (2004), m.fl. Telefon: +47 971 39 905 E-post: einar@spurkeland.no