Tom Schmidt

Professor emeritus i navnegransking, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tom Schmidt har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. gårdsnavn: oppdatert 4. oktober 2019
  2. Frøen: kommentert 29. september 2019
  3. Slitu: kommentert 29. september 2019
  4. Fredrik Otto Lindeman: Send til godkjenning 29. september 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Stedsnavn 23

Biografi

Tom Schmidt er en norsk navneforsker. Cand.philol. med nordisk hovedfag og mellomfag i engelsk og folkeminnevitenskap 1976. Dr.philos. 2000. Amanuensis i navnegransking ved Universitetet i Oslo fra 1983, førsteamanuensis fra 1992, professor fra 2002. Pensjonert fra 2018.

Tom Schmidt har særlig arbeidet med norske bebyggelsesnavn (bustadnavn), spesielt i Østfold og Valdres, men har også skrevet flere artikler om personnavn. Som sekretær for statens navnekonsulenter i årene 1982–88 og medlem av Klagenemnda for stedsnavnsaker fra 1991 til 2015 har han dessuten vært sentral i arbeidet med å gi norske stednavn en tjenlig skrivemåte.

Schmidt har vært fagansvarlig for stedsnavn i Store norske leksikon fra mars 2016.