Tom Schmidt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tom Schmidt har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. stedsnavn: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. november 2016
  2. vin - stedsnavn: oppdatert 6. april 2016
  3. stedsnavn: godkjente et endringsforslag 30. mars 2016
  4. Oluf Rygh: oppdatert 29. mars 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Stedsnavn 21

Biografi

Tom Schmidt er en norsk navneforsker. Cand.philol. med nordisk hovedfag og mellomfag i engelsk og folkeminnevitenskap 1976. Dr.philos. 2000. Amanuensis i navnegransking ved Universitetet i Oslo fra 1983, førsteamanuensis fra 1992, professor fra 2002.

Tom Schmidt er en av Norges fremste nålevende navneforskere. Han har særlig arbeidet med norske bebyggelsesnavn (bustadnavn), men har også skrevet flere artikler om personnavn. Som sekretær for statens navnekonsulenter i årene 1982–88 og medlem av Klagenemnda for stedsnavnsaker fra 1991 til 2015 har han dessuten vært sentral i arbeidet med å gi norske stednavn en tjenlig skrivemåte.

Schmidt har vært fagansvarlig for stedsnavn i Store norske leksikon fra mars 2016.