Tom Schmidt

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tom Schmidt har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. stedsnavn: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. november 2016
  2. vin - stedsnavn: oppdatert 6. april 2016
  3. stedsnavn: godkjente et endringsforslag 30. mars 2016
  4. Oluf Rygh: oppdatert 29. mars 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Stedsnavn 22

Biografi

Tom Schmidt er en norsk navneforsker. Cand.philol. med nordisk hovedfag og mellomfag i engelsk og folkeminnevitenskap 1976. Dr.philos. 2000. Amanuensis i navnegransking ved Universitetet i Oslo fra 1983, førsteamanuensis fra 1992, professor fra 2002. Pensjonert fra 2018.

Tom Schmidt har særlig arbeidet med norske bebyggelsesnavn (bustadnavn), spesielt i Østfold og Valdres, men har også skrevet flere artikler om personnavn. Som sekretær for statens navnekonsulenter i årene 1982–88 og medlem av Klagenemnda for stedsnavnsaker fra 1991 til 2015 har han dessuten vært sentral i arbeidet med å gi norske stednavn en tjenlig skrivemåte.

Schmidt har vært fagansvarlig for stedsnavn i Store norske leksikon fra mars 2016.