Eirik Welo

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. forandring fryder: oppdatert 5. april 2021
  2. Enhver er seg selv nærmest: oppdatert 5. april 2021
  3. Antikkens greske teater: oppdatert 16. februar 2021
  4. Hekataios fra Milet: godkjente et endringsforslag 25. oktober 2020
All aktivitet

Biografi

Eirik Welo (f. 1976) er førstelektor i gammelgresk ved Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Humanistisk Fakultet, Unversitetet i Oslo. Han har studert gammelgresk, latin, sanskrit og kinesisk. Han kan følges på Twitter: @EirikWelo.