Eirik Welo

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. Odysseen: redigerte og publiserte et endringsforslag 7. august 2016
  2. Odysseen: oppdatert 7. august 2016
  3. Polyb: oppdatert 26. juni 2015
  4. Polyb: oppdatert 26. juni 2015
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hellas’ litteratur i antikken 133

Biografi

Eirik Welo (f. 1976) er førstelektor i gammelgresk ved Institutt for filosofi, idehistorie, kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Humanistisk Fakultet, Unversitetet i Oslo. Han har studert gammelgresk, latin, sanskrit og kinesisk. Han kan følges på Twitter: @EirikWelo.