Torbjørn Olseth

tidligere fagmedarbeider

Torbjørn Olseth har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. blikket: oppdatert 5. desember 2013
  2. blikket: oppdatert 1. november 2013
  3. blikket: publisert 29. september 2013
  4. situasjon: oppdatert 12. august 2013
All aktivitet

Biografi

(f. 1984) Master i filosofi fra UiB. Tittel på masteroppgaven: Identitet og integrering – et eksistensfilosofisk og fenomenologisk perspektiv. Mer om den på masterbloggen. Har også skrevet litt om design og holdt foredrag om dannelse.

Interesseområder: Eksistensfilosofi, fenomenologi, etikk og moralisme, dannelses- og opplysningstenkning, psykologiens filosofi, feminisme/kjønnsteori, motstand, designfilosofi, det digitale.