Rolf Piene Halvorsen

fagansvarlig, NTNU

Rolf Piene Halvorsen har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. norsk tegnspråk: oppdatert 29. september 2022
  2. munnavlesning: oppdatert 23. september 2022
  3. munnavlesning: oppdatert 23. september 2022
  4. munnavlesning: oppdatert 23. september 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Tegnspråk 10

Biografi

Rolf Piene Halvorsen (f.1957) er teolog, tegnspråktolk og tegnspråklingvist. Han er ansatt på Nasjonal behandlingstjeneste  for hørsel og psykisk helse , Oslo Universitetssykehus og  NTNU , Institutt for språk og litteratur.  Mobiltlf: 413 01 175 E-post: rolfph@hotmail.com   Publikasjoner: 

Halvorsen, Rolf Piene (1999): «Pilegrimsmessen i Nidaros 1997» i Liturgisk Skriftserie nr. 6: Kilden og veiene. Trondheim, ISBN 82-519-1557-0  også utgitt på engelsk.          

 Halvorsen, Rolf Piene (2002): « Skolegudstjenester i Døvekirken» og «Konfirmasjon og forberedelsestid i Døvekirken» i Hagen, Ingunn: Gudstjenesteleken, om aktiv liturgi. Oslo 2002. ISBN 82-543-0924-8. ss. 129−140 og 141−158

Halvorsen, Rolf Piene (2006):«Ungdom som kunne» i  Jørgensen, Sissel Redse & Rani Lill Anjum, red.: Tegn som språk, en antologi om tegnspråk . ss. 102-112.  

Halvorsen, Rolf Piene (2012): Tre diskursmarkører i norsk tegnspråk. En studie av blunk, blikkendringer og nikk i åtte fortellinger. Universitetet i Oslo.

Sæther, Bjørn & Rolf Piene Halvorsen (1997): «Marias og Hellige Olavs blomster» i Bakken, Arne (red.): Pilegrimshåndboka. Verbum, Oslo 1997.

Halvorsen, Rolf Piene & Svein Arne Peterson(2006):«Om å oversette Peer Gynt til norsk tegnspråk» i Jørgensen, Sissel Redse & Rani Lill Anjum, red.: Tegn som språk, en antologi om tegnspråk. ss. 151-150. 

Halvorsen, Rolf Piene & Guri Amundsen (2011): «Noen diskursmarkører i norsk tegnspråk» i Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 2011, nr. 1, ss. 117-135.   

Ferrara, Lindsay & Rolf Piene Halvorsen (2017): «Depicting and describing meaning With conic signs in Norwegian Sign Language» i Gesture 16:3, 371-395. DOI 10.1075/gest.00001.fer