Erik Østby

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Erik Østby har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. gyneceum: oppdatert 24. juni 2018
  2. abakus - arkitektur: godkjente et endringsforslag 21. juni 2018
  3. strateg: oppdatert 1. april 2018
  4. naiskos: oppdatert 1. april 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Arkitektur i antikken 62
  2. Den greske antikken 339

Biografi

Erik Østby (født 1945) er professor emeritus i klassisk arkeologi ved Universitetet i Bergen. Før han kom til Bergen i 1999 arbeidet han ved  de norske instituttene i Roma og Athen; i Athen var han instituttbestyrer i fem år, og ledet et stort internasjonalt utgravningsprosjekt i  Tegea i Arkadia og flere mindre feltarbeider andre steder. Ved siden av professorstillingen i Bergen har han også regelmessig undervist som tilreisende professor ved universitetet i Reggio Calabria i Italia, og for bachelorkursene ved Athen-instituttet. Han har publisert omtrent 80 større og mindre vitenskapelige og formidlende arbeider om gresk kunst og arkitektur, de fleste utenlands. Han deltar på internasjonale kongresser og seminarer, brukes som gjesteforeleser i utlandet, og er fagansvarlig  for Hellas i antikken på snl.no fra 2013. Pensjonert i 2011. Det meste av Østbys forskning gjelder gresk tempelarkitektur og templenes skulpturutsmykning, både i Hellas og i Syd-Italia. Han har nylig utgitt publikasjonen av utgravningen i Tegea i Athen-instituttets skriftserie, i samarbeid med en gruppe utenlandske forskere. (Se http//:www.norwinst.gr ) Andre publikasjoner fra feltprosjekter er under arbeid og skal gis ut i Sverige og i Hellas. Østby er mye utenlands, og kan derfor lettest kontaktes på e-post: erik.ostby@uib.no.