Jan Erik Johansen

Nylig aktivitet

Biografi

Er forfatter og fagekspert innen for historie, har kunnskap om enkeltpersoner (biografier) innen for norsk og europeisk historie. Skriver biografier som har en inklusjonsverdig innhold ut fra eksterne kilder (konstruktive kilder).