Lise Kristine Økland Haugen

tidligere fagansvarlig

Lise Kristine Økland Haugen har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. fødselspenger: oppdatert 6. oktober 2013
  2. foreldrepenger: publisert 6. oktober 2013
  3. morstrygd: oppdatert 6. oktober 2013
  4. engangsstønad: publisert 6. oktober 2013
All aktivitet

Biografi

Lise Kristine Økland Haugen (f. 1984) er ansatt ved Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har arbeidet for NAV siden 2011.   Lise har en master i internasjonal politisk økonomi fra the University of Manchester, og har studert statsvitenskap ved Universitet i Oslo.