Arvid Aakre

fagansvarlig, NTNU

Arvid Aakre har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. refuge: oppdatert 25. februar 2016
  2. brostein: redigerte og publiserte et endringsforslag 25. februar 2016
  3. Norges lengste veitunneler: godkjente et endringsforslag 4. januar 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Vei 55

Biografi

Arvid Aakre er faggruppeleder for faggruppe Veg og transport ved institutt for Bygg, anlegg og transport ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.

Hans fagområder er:

- Trafikkstrømsteori og avviklingskvalitet - Trafikkregulering, styring og kontroll - Utforming av veg- og gatenett ned hovedvekt på kryssløsninger - Føreratferd, effektivitet og trafikkregler - Trafikksimulering og modellering - Transportinformatikk / Intelligente Transportsystemer (ITS) - Metoder og utstyr for innsamling og bearbeiding av trafikkdata - Køteori og statistisk analyse - Analyse av trafikkulykker og måleusikkerhet - Ny teknologi i kjøretøy - Standardisering og terminologi - Datamodeller og programmering

Mer informasjon om Arvid Aakre finner du på http://folk.ntnu.no/arvida/