Sofie Arneberg

fagansvarlig, Nasjonalbiblioteket

Sofie Arneberg har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. Anne Helgesen: redigerte og publiserte et endringsforslag 7. august 2017
  2. Johanna Spyri: godkjente et endringsforslag 7. august 2017
  3. Johanna Spyri: godkjente et endringsforslag 7. august 2017
  4. Ulf Stark: oppdatert 13. juni 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Barne- og ungdomslitteratur 35
  2. Internasjonal barne- og ungdomslitteratur 90
  3. Norsk barne- og ungdomslitteratur etter 2000 56
  4. Norsk barne- og ungdomslitteratur før 2000 71

Biografi

Bibliotekar og Cand. philol i allmenn litteraturvitenskap (UiB). Arbeider som forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket.