Oddmar Eilertsen

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

Sivilingeniør, bygg, NTH 1964.  4 år i privat virksomhet med prosjektering av industribygg og bruer.  Byggeleder for Statens Vegvesen ved bygging av Skjomenbrua ved Narvik, den gang Norges lengste hengebru - 4 års byggetid. Var også parallelt involvert i byggekontroll på Årsteinbrua i Gratangen og Kjerringstraumen bru i Ballangen. I Statens Vegvesen Troms 4 år med vedlikeholdsansvar for bruer og fergeleier samt 17 år som vedlikeholdssjef/driftssjef. Prosjektansvarlig i Troms for prosjektet Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.