Øyvind Vågnes

tidligere fagansvarlig

Øyvind Vågnes har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Øyvind Vågnes er postdoktor ved Universitetet i Bergen, og er knytta til forskingsprosjektet Nomadikon: New Ecologies of the Image (www.nomadikon.net). Han disputerte for dr. art.-graden i 2007 (med avhandlinga Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture, utgitt på University of Texas Press, 2011), etter studier i engelsk, nordisk, og komparativ litteratur. Forskinga har frå og med hovudfagsoppgåva (1999) sirkla rundt nøkkelspørsmål i fagfelta nordamerikanske kultur- og litteratur-studier, samt i visuelle studier, med særskilt interesse for den nordamerikanske postmoderne romanen, samt for visualiseringa av kollektive traumer i etterkrigstida. Vågnes er litteraturkritikar i Morgenbladet, og har som skjønnlitterær forfattar gitt ut tre romanar på Tiden Norsk Forlag.