Benedikte Victoria Lindskog

tidligere fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

Biografi

Benedikte Victoria Lindskog (f. 1969). Sosialantropolog med utdannelse (mag.art og PhD) fra Universitetet i Oslo. Lindskog er for tiden ansatt som forsker (post-dok) ved Institutt for Helse og Samfunn (UiO). Hennes pågående forskning er på mødrehelse og beskyttelsespraksiser blant mødre i Mongolia. Lindskogs tidligere forskningsfelt har vært på Mongolia og mongolske nomader, med fokus på sosial organisasjon, religiøst og rituelt liv, natur-forståelse, samt moralitet. Tilsammen over to års feltarbeid (1996, 2003, 2011) fra sentrale Mongolia i Arhangai-provinsen. Forskningsfeltet inkluderer også Indre Asia/Sentral Asia/Nordlige Asia og Buddhisme. Forskningsopphold ved Scott Polar Research Institute (SPRI) og Mongolia and Inner Asia Studies Unit (MIASU), begge ved Universitetet i Cambridge, England.