Kristin Ranestad

tidligere fagansvarlig

Kristin Ranestad har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Jeg er fagansvarlig for sidene over Chile (geografi) og har reist mye rundt i det langstrakte landet. Jeg har alltid hatt en interesse for Chile og snakker flytende spansk. Jeg har en master i spansk språk og latinamerikastudier ved Universitetet i Bergen. Jeg var på utveksling til Det katolske universitet (Ponificia Universidad Católica) i Santiago våren 2006 og studerte latinamerikansk historie. Masteroppgaven min handler om norske teknologioverføringer til chilenske bedrifter i kobber- og energisektoren og konsekvenser av utenlandske investeringer i disse to sektorene (tittelen på spansk: Los Derrames y las Transferencias de Tecnología en los Sectores Minero y Eléctrico-Energético en Chile: ¿Contribuciones a un Progreso?). Jeg har også skrevet landartikkelen om Chile i Den årlige boken til LAG (Latin-Amerikagruppene) Oljetønner og kaffebønner: kampen om naturressursene: Latin-Amerikaboka 2008. Jeg holder for tiden på med en doktorgrad i økonomisk historie ved Universitetet i Genève der oppgaven min handler om å sammenligne utdanningens rolle i den chilenske og den norske gruvesektoren.