Susann Funderud Skogvang

fagansvarlig

Susann Funderud Skogvang har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. fornorskingspolitikk: oppdatert 13. desember 2022
  2. Finnmarkseiendommen: oppdatert 13. desember 2022
  3. fornorskingspolitikk: oppdatert 13. desember 2022
  4. fornorskingspolitikk: oppdatert 13. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fiskerirett 12
  2. Samerett 22
  3. Urfolksrett 1

Biografi

Susann Funderud Skogvang (f. 1975), cand.jur. 2000, er lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, tidligere professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Skogvang har bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett. Forfatter av boken "Samerett", Universitetsforlaget, Oslo 2017, samt flere fagartikler. PhD i rettsvitenskap våren 2012 på arbeidet "Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann", publisert på Universitetsforlaget, Oslo 2012.