Susann Funderud Skogvang

fagansvarlig

Susann Funderud Skogvang har skrevet 35 artikler

Nylig aktivitet

  1. sameloven: oppdatert 10. september 2019
  2. fornorskingspolitikk: oppdatert 10. september 2019
  3. samisk språkforvaltningsområde: oppdatert 10. september 2019
  4. samiske sedvaner: redigerte og publiserte et endringsforslag 16. mai 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Fiskerirett 11
  2. Samerett 22

Biografi

Susann Funderud Skogvang (f. 1975), cand.jur. 2000, er lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, tidligere professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Skogvang har bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett. Forfatter av boken "Samerett", Universitetsforlaget, Oslo 2017, samt flere fagartikler. PhD i rettsvitenskap våren 2012 på arbeidet "Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann", publisert på Universitetsforlaget, Oslo 2012.