Susann Funderud Skogvang

fagansvarlig

Susann Funderud Skogvang har skrevet 39 artikler

Nylig aktivitet

  1. Finnmarksloven: godkjente et endringsforslag 19. juni 2024
  2. Fosen-saken: oppdatert 19. mars 2024
  3. Fosen-saken: oppdatert 19. desember 2023
  4. turn - norgesmestere i mangekamp: kommentert 19. juni 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Fiskerirett 16
  2. Samerett 23
  3. Urfolksrett 1

Biografi

Susann Funderud Skogvang (f. 1975), cand.jur. 2000, er lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, tidligere professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Skogvang har bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett. Forfatter av boken "Samerett", Universitetsforlaget, Oslo 2017, samt flere fagartikler. PhD i rettsvitenskap våren 2012 på arbeidet "Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann", publisert på Universitetsforlaget, Oslo 2012.