Jan Gjerde

tidligere fagansvarlig

Jan Gjerde har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

  1. mortepumpe: kommentert 7. februar 2019
  2. mortepumpe: kommentert 7. februar 2019
All aktivitet

Biografi

f. 1943 i Stavanger. Utdannet grafisk formgiver i Stavanger (1960-63). Tilleggsutdannelse i markedsførings- og økonomifag ved NHHK (1968 -1969) og BI (1972 -1974). Lederstillinger innen markedsføring og informasjon i blant annet forlag, reklamebyrå og bank. Daglig leder av Galleri Brandstrups avdeling i Stavanger (1995 -1998). Informasjonssjef i miljøteknologiselskapet Energos ASA (1998 - 2004).

Jeg har publisert bøkene:"Gatenavn på Vestre-Platå, med glimt fra bydelens historie" - 1996, opptrykk 2004;"Ingeborgs tid", Rogaland Forlag 2005, ISBN 82-92507-22-1;"Fra Kvaleberg til cyberspace. Glimt fra Stavangerflints historie." Stavanger 2007, ISBN 978-82-303-0998-8; "Håndmalt inger. Inger Waage 1923 - 1995", Stavanger 2008, ISBN 978-82-997803-0-8.

"Fra Kvaleberg til Cyberspace" er også publisert i Stavanger Museums Årbok 2006 (SMÅ), utgitt 2008, ISBN 978-82-90054-69-9, ISSN 0333-0656. Artikkelen "Inger Waage - kunsthåndverker og designer ved Stavangerflint 1953 - 1979" er publisert i Ætt og Heim 2008, Lokalhistorisk årbok for Rogaland, ISBN 82-90087-71-3.

Bedriftsarkivet til Stavangerflint har gått tapt. Jeg har derfor siden 2006 samlet og registrert kilder vedrørende Stavangerflint AS og bedriftens kunstnere. Noe materiale er bevart ved Figgjo AS, ellers er det funnet dokumentarisk materiale i dags- og fagpresse fra perioden 1946 - 1979. Det er videre foretatt over 80 intervjuer av tidligere ansatte ved Stavangerflint eller deres slekt eller etterslekt. Også her finnes det i noen tilfeller bevart dokumentarisk materiale som jeg har fått tilgang til. Jeg benytter meg av "lesere" på alt stoff som er blitt publisert. Jeg har i tillegg hatt stor nytte av Jostein Berglyds bok "Alt har sin tid. Trygve Brekke ser tilbake", privattrykk Stavanger 1993. Videre har ledelse og medarbeidere ved Figgjo AS vært svært imøtekommende under arbeidet.

Jeg har vært leder av Byhistorisk Forening, Stavanger (1996 -2000) og redaktør av foreningens medlemsblad "Stavangeren" (1995 -2000), ISSN 0806-184X. Artikkelforfatter til Stavanger Byleksikon (2006 - 2007), Wigestrand Forlag, utgitt 2008. Publiserer i dagspresse og periodika, herunder bl.a. skribent for næringslivsmagasinet "Rosenkilden" som utgis av Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Mottok i 2008 "Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk" av Stavanger kommune. Medlem av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).