Knut A. Jacobsen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Knut A. Jacobsen har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. hinduistiske filosofiskoler: oppdatert 20. september 2017
  2. Ananda Acharya: oppdatert 23. august 2017
  3. monoteisme: endringsforslaget ble avvist 19. august 2017
  4. monoteisme: oppdatert 18. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Hinduisme 138
  2. Østens religioner 16
  3. Religionsvitenskap 262
  4. Sikhisme 7

Biografi

Knut Axel Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Norges fremste ekspert på religioner og religiøst liv i India og i de indiske diasporaene. Han har doktorgrad fra University of California, Santa Barbara i religionsvitenskap og har vært på en rekke feltforskningsopphold i India. Hans forskningsområder inkluderer hinduismen, yoga, sikhismen, buddhismen i India, indiske helligstedstradisjoner, religiøse prosesjoner, og de indiske diasporaene. Han har skrevet eller redigert rundt 30 bøker og et stort antall vitenskapelige artikler og er hovedredaktør for seksbindsverket Brill's Encyclopedia of Hinduism.

Bøker:

2016, red., Routledge Handbook of Contemporary India, Abingdon, Routledge. 2015, red. (med Kristina Myrvold), Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities, Farnham, Ashgate. 2015,  red. (med Mikael Aktor and Kristina Myrvold), Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices and meanings, Abingdon, Routledge. 2013, Jainismen: religion, historie og ikkevold, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 2013, Pilgrimage in the Hindu Tradition: Salvific Space, London, Routledge,.2012, red. (med Kristina Myrvold), Sikhs Across Borders: Transnational Practices among European Sikhs, London: Bloomsbury. 2012, red., Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration, Leiden, Brill. 2011, red. (med Kristina Myrvold), Sikhs in Europe: Migration, Identity and Transnational Practices, Farnham, Ashgate. 2010, red., Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, Oslo:,Abstrakt Forlag. 2009-2015, red., Brill's Encycloepdia of Hinduism, 6 bind  2009, Hva er hinduisme, Oslo, Universitetsforlaget.2009, red., Modern Indian Culture and Society, 4 bind, London, Routledge.
2008, red., (med Selva J. Raj), South Asian Christian Diaspora: Invisible Diaspora in Europe and North America, Farnham, Ashgate.
2008, red., South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora, London, Routledge.
2008, Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu, Delhi, Munshiram Manoharlal.
2007, Hyllest til Gudinennen: Visjon og tilbedelse av hinduismens store Gudinne, Oslo, Emilia.
2006, Sikhismen: Historie, tradisjon og kultur, Kristiansand, Høyskoleforlaget.
2005, red., Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson, Leiden, Brill; indisk utgave, Delhi, Motilal Banarsidass 2008.

2005, red., Verdensreligioner i Norge, 2. utg., Oslo, Universitetstforlaget.

2004, red., Sanger fra Adi Granth, Oslo, De norske bokklubbene.

2004, red., Yoga, Oslo, De norske bokklubbene.

2004, red. (med P. Pratap Kumar), South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions, Leiden, Brill.

2003, Hinduismen, Oslo, Pax; Svensk oversettelse, Hinduismen: Historia, tradition, mångfold, Stockholm, Natur og Kultur, 2004.
2001, red., Verdensreligioner i Norge, Oslo, Universitetsforlaget.

2001, red., Bhagavadgita og andre hellige skrifter fra Hinduismen, Oslo, De norske bokklubbene.

2000, Buddhismen, Oslo, Pax; svensk oversettelse, Buddhismen: Kultur, historia, traditon, Stockholm, Natur og Kultur, 2002.

1999, Prakrti in Samkhya-Yoga: Material Principle, Religious Experience, Ethical Implications, New York, Peter Lang; Indisk utgave: Delhi: Motilal Banarsidass, 2002.

1999, Hinduismen og Buddhismen, medforfatter Notto R. Thelle, Kristiansand, Høyskoleforlaget.