Knut A. Jacobsen

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Knut A. Jacobsen har skrevet 97 artikler

Nylig aktivitet

 1. Vishnu: oppdaterte bilde 18. juni 2024
 2. Shiva: oppdatert 18. juni 2024
 3. Shiva: oppdaterte bilde 18. juni 2024
 4. Shiva: oppdatert 18. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Cao Dai 1
 2. Hinduisme 146
 3. Jainisme 2
 4. Konfutsianisme 3
 5. Shinto 5
 6. Sikhisme 8
 7. Taoisme 2

Biografi

Knut Axel Jacobsen er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Norges fremste ekspert på religioner og religiøst liv i India og i de indiske diasporaene. Han har doktorgrad fra University of California, Santa Barbara i religionsvitenskap (1994) og har vært på en rekke feltforskningsopphold i India. Hans forskningsområder inkluderer hinduisme, yoga, sikhisme, buddhisme i India, indiske helligstedstradisjoner, religiøse prosesjoner, og religion i de indiske diasporaene, og forskningsspråkene er sanskrit, pali og hindi. Han har skrevet eller redigert rundt 40 bøker og et stort antall vitenskapelige artikler og er hovedredaktør for seksbindsverket Brill's Encyclopedia of Hinduism. Hans nyeste bøker er en monografi om yoga i tidlig moderne hinduisme, Yoga in Modern Hinduism: Hariharananda Aranya and Samkhyayoga (2018), et to-bindsverk om hinduisme i Europa, Handbook of Hinduism in Europe (2020), og Brill’s Encyclopedia of Jainism. Jacobsen er siden 2015 medlem  i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bøker:

2020, red, (med Ferdinanod Sardella), Handbook of Hinduism in Europe, 2 bind, Leiden Brill; 2020, red. (med  John Cort, Paul Dundas og Kristi Wiley), Brill’s Encyclopedia of Jainism, Leiden, Brill; 2018, Yoga in Modern Hinduism: Hariharananda Aranya and Samkhyayoga, Abingdon, Routledge; 2018, red. (med Kristina Myrvold), Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities. Abingdon, Routledge; 2017, red. (med Gurinder Singh Mann, Kristina Myrvold og Eleanor Nesbitt), Brill’s Encyclopedia of Sikhism, Vol I, Leiden, Brill; 2016, red., Routledge Handbook of Contemporary India, Abingdon, Routledge. 2015, red. (med Kristina Myrvold), Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities, Farnham, Ashgate. 2015,  red. (med Mikael Aktor and Kristina Myrvold), Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices and meanings, Abingdon, Routledge. 2013, Jainismen: religion, historie og ikkevold, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 2013, Pilgrimage in the Hindu Tradition: Salvific Space, London, Routledge,.2012, red. (med Kristina Myrvold), Sikhs Across Borders: Transnational Practices among European Sikhs, London: Bloomsbury. 2012, red., Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration, Leiden, Brill. 2011, red. (med Kristina Myrvold), Sikhs in Europe: Migration, Identity and Transnational Practices, Farnham, Ashgate. 2010, red., Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, Oslo:,Abstrakt Forlag. 2009-2015, red., Brill's Encycloepdia of Hinduism, 6 bind  2009, Hva er hinduisme, Oslo, Universitetsforlaget.2009, red., Modern Indian Culture and Society, 4 bind, London, Routledge.
2008, red., (med Selva J. Raj), South Asian Christian Diaspora: Invisible Diaspora in Europe and North America, Farnham, Ashgate.
2008, red., South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora, London, Routledge.
2008, Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu, Delhi, Munshiram Manoharlal.
2007, Hyllest til Gudinennen: Visjon og tilbedelse av hinduismens store Gudinne, Oslo, Emilia.
2006, Sikhismen: Historie, tradisjon og kultur, Kristiansand, Høyskoleforlaget.
2005, red., Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson, Leiden, Brill; indisk utgave, Delhi, Motilal Banarsidass 2008.

2005, red., Verdensreligioner i Norge, 2. utg., Oslo, Universitetstforlaget.

2004, red., Sanger fra Adi Granth, Oslo, De norske bokklubbene.

2004, red., Yoga, Oslo, De norske bokklubbene.

2004, red. (med P. Pratap Kumar), South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions, Leiden, Brill.

2003, Hinduismen, Oslo, Pax; Svensk oversettelse, Hinduismen: Historia, tradition, mångfold, Stockholm, Natur og Kultur, 2004.
2001, red., Verdensreligioner i Norge, Oslo, Universitetsforlaget.

2001, red., Bhagavadgita og andre hellige skrifter fra Hinduismen, Oslo, De norske bokklubbene.

2000, Buddhismen, Oslo, Pax; svensk oversettelse, Buddhismen: Kultur, historia, traditon, Stockholm, Natur og Kultur, 2002.

1999, Prakrti in Samkhya-Yoga: Material Principle, Religious Experience, Ethical Implications, New York, Peter Lang; Indisk utgave: Delhi: Motilal Banarsidass, 2002.

1999, Hinduismen og Buddhismen, medforfatter Notto R. Thelle, Kristiansand, Høyskoleforlaget.