Jostein Gard

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

Jostein Gard er fagansvarlig for Finnøy Kommune. Bur på ei lita øy i Ryfylke som heiter Talgje. Her bur kun 153 personar og primærnæringen er jordbuk og gartneri. Sjølv er eg blomstergartner med veksthusareal på 3500 m2. Jordbruksarealet er ikkje så stort, driv der med 70 vaksne villsauer. På vår gard er eg 9. generasjon sidan 1696. Er gift med Reidun fra Stokke i Vestfold. Tok gartnerutdanning på Gjennestad Gartnerskole i Stokke i Vestfold. Vi har fire barn. På Talgje har vi mykje gamal historie knytta til ei gamal steinkyrkje frå år 1140, ansatt der som kyrkjetjenar.Difor er eg svært historisk interresert. Gjennom mange år har eg også vore aktiv i barne- og ungdomsarbeid.

Friluftliv er viktig. Nå i sommaren fekk eg anledning til ein 4mnd vikarjobb på ein forsøksstasjon for planter i Grønland. Ein fantastisk tur med kombinasjon av arbeid, friluftsliv og historie.